Welkom bij

Wereldwinkel Renkum

Boeddha

De Boeddha is rond 563 voor Christus geboren in Lumbini, een plaats in het zuiden van Nepal.  Hij heette toen Siddharta Gautama. Het verhaal gaat dat toen hij twintig was, hij zijn vrouw en pasgeboren zoon verliet om het leven van een asceet te leiden. Door vasten en meditatie hoopte hij verlicht te worden en zo alle levende wezens van hun lijden te verlossen. Zwaar ondervoed realiseerde hij zich dat dit niet de weg kon zijn. Hij besloot zijn eigen pas tot verlichting te volgen. Hij ging onder een Bodhi boom zitten en Bodhgaya en ging gedurende 49 dagen in diepe meditatie. Aan het eind hiervan bereikte hij verlichting. Vervolgens reisde hij al predikend gedurende 45 jaar door het land en verspreidde zo de Boeddhistische leer.

Van de Boeddha zijn veel afbeeldingen bekend. Vijf zijn belangrijk. Ze hebben te maken met de positie van zijn handen en zijn genoemd naar de vier windrichtingen en het centrum. Deze handposities heten mudra’s. De allerbekendste daarvan is die waarbij de Boeddha (van het oosten) met de rechter handpalm naar zich toe de aarde aanraakt, terwijl de linker handpalm naar boven gekeerd in de schoot rust, open (eventueel met een rijstkom). Deze mudra staat voor de neutrale waarnemer, handelend vanuit zuiver gewaarzijn.

Bij de Boeddha van het zuiden rust de rechter handpalm op de knie en de linkerhand raakt de aarde aan, maar de handpalm is naar voren gericht, het gebaar van schenken; deze mudra staat voor solidariteit en liefde voor al wat leeft. Bij de Boeddha van het westen rusten de handpalmen op elkaar met de handpalmen naar boven in de schoot, waarbij de duimen elkaar aanraken; deze mudra staat voor absoluut evenwicht en introspectie (meditatie).

De Boeddha van het noorden staat symbool voor de praktische wijsheid. De linkerhand rust in de schoot met de handpalm naar boven, terwijl de rechterhand tot schouderhoogte is opgeheven met de handpalm naar buiten gekeerd, het gebaar van geruststelling en zegen.

De Boeddha van het centrum belichaamt de universele waardheid of wet van het heelal. Hij houdt de handen voor de borst in de dharma-chakra-mudra met de linker handpalm naar binnen gekeerd en de rechter handpalm naar buiten. Duim en wijsvinger raken elkaar bij beide handen aan.

Het Nepalese  aardewerk is afkomstig van de pottenbakkerij van Hari Bol in Bhaktapur. Hari Bol is een jonge, enthousiaste en kunstzinnige pottenbakker. Van generatie op generatie zijn kennis en vaardigheden doorgegeven. Naast Hari Bol werken zijn vader, zijn vrouw en 4 vrouwelijke personeelsleden in het bedrijf. Maar sinds januari 2000 werken er ook 5 doofstomme vrouwen en 2 doofstomme mannen mee, die het vak van Hari Bol geleerd hebben. Hij heeft hiervoor wel de Nepalese gebarentaal moeten leren.

De opleiding voor deze 7 mensen is vanuit Nederland gesponsord. Madat Nepal Handel staat garant voor hun salarissen. De Wereldwinkel Bussum heeft een nieuwe, grote oven gefinancierd. In 2002 wordt een nieuwe oven in gebruik genomen om geglazuurd aardewerk te kunnen maken. Hari Bol heeft zich bij het maken van veel van zijn producten laten inspireren door het rijke religieuze en culturele erfgoed van Nepal.